Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc

Trên địa bàn Vĩnh Phúc đang có 12,446 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Vĩnh Phúc tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vĩnh Yên 4,378 công ty, Thị Xã Phúc Yên 1,737 công ty, Huyện Bình Xuyên 1,670 công ty, Huyện Vĩnh Tường 1,397 công ty, Huyện Yên Lạc 989 công ty, Huyện Tam Dương 758 công ty, ...