Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc

Trên địa bàn Vĩnh Phúc đang có 13360 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Vĩnh Phúc tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vĩnh Yên 4680 công ty, Huyện Bình Xuyên 1815 công ty, Thị Xã Phúc Yên 1740 công ty, Huyện Vĩnh Tường 1505 công ty, Huyện Yên Lạc 1056 công ty, Huyện Tam Dương 824 công ty, ...