Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc

Có 1740 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc. Các công ty tại Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc tập trung chủ yếu ở Phường Phúc Thắng 333 công ty, Phường Hùng Vương 292 công ty, Phường Trưng Trắc 233 công ty, Xã Tiền Châu 152 công ty, Phường Xuân Hoà 134 công ty, Phường Trưng Nhị 129 công ty, ...

CÔNG TY TNHH OPTOSON

2500603828

Tầng 4, Tòa nhà Hoài Nam, Số 6 đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên

CÔNG TY TNHH LAWSON

2500602221

Số 33 đường Trường Chinh, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên

CÔNG TY TNHH VAL

2500601115

Số nhà 03, CL 18, KĐT Đồng Sơn, Tổ 10, Phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên