Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc

Trên địa bàn Vĩnh Phúc đang có 15030 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Vĩnh Phúc tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vĩnh Yên 5262 công ty, Huyện Bình Xuyên 2071 công ty, Thị Xã Phúc Yên 1740 công ty, Huyện Vĩnh Tường 1680 công ty, Huyện Yên Lạc 1223 công ty, Huyện Tam Dương 923 công ty, ...