Các công ty Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu tại Vĩnh Phúc

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu tại Vĩnh Phúc

Ban Quản Lý Oda

2500224227-002

Số 38, đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên